ВЗАИМНОСИМЕТРЍЧНИ

ВЗАИМНОСИМЕТРЍЧНИ само мн., прил. Книж. Които са симетрични един спрямо друг, помежду си. Взаимносиметрични фигури.

Списък на думите по буква