ВЗАИМНОСПОМАГА̀ТЕЛНИ

ВЗАИМНОСПОМАГА̀ТЕЛНИ обикн. мн., прил. Книж. Взаимоспомагателни. Бързото възстановяване на индустрията и разрастването на взаимноспомагателните групи в селскостопанските области дадоха възможност за откриване на работа в индустрията, а през същото време освободиха и работна ръка в селските области. ОФ, 1950, бр. 1724, 3.

Списък на думите по буква