ВЗАИМНОУЧЀНИЕ

ВЗАИМНОУЧЀНИЕ, мн. няма ср. Остар. Взаимоучение. В началото на 1834 год. отец Неофит,.., задължен бе да иде сам в Букурещ, дето, като довършева своите преводи, съвременно да изучи и методата на взаимноучението. П. Р. Славейков, ГУ, 12.

Списък на думите по буква