ВЗАИМНОУЧЍТЕЛЕН

ВЗАИМНОУЧЍТЕЛЕН,-лна, -лно, мн. -лни, прил. Взаимоучителен. Взаимноучителен метод. Взаимноучителни таблици. Взаимноучително училище.

Списък на думите по буква