ВЗАИМО

ВЗАИМО-. Първа съставна часта на сложни думи със значение: взаимен, напр.: взаимодоверие, взаимоизгода, взаимоопазване, взаимоуважение, взаимообвързващи се.

Списък на думите по буква