ВЗАИМОВРЪ̀ЗКА

ВЗАИМОВРЪ̀ЗКА ж. Книж. Всеобща връзка на предметите и явленията, осъществяваща се в процеса на изменение на материалния свят; взаимозависимост, взаимообусловеност. Общите математически теории ни позволяват основно да разберем взаимовръзката на явленията. Матем., 1966, кн. 5, 2.

Списък на думите по буква