ВЗАИМОЗАВЍСИМОСТ

ВЗАИМОЗАВЍСИМОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Книж. Взаимна зависимост на предметите и явленията; взаимовръзка, взаимообусловеност. Като изучава природата и обществото, човек разкрива необходимата връзка и взаимозависимост на явленията. НТМ, 1961, кн. 11, 29. Тази взаимозависимост между проблемите — технология, организация и автоматизация на производствените процеси — налага те да се решават комплексно. ТД, 1971, бр. 7, 1.

Списък на думите по буква