ВЗАИМОЗАМЯ̀НА

ВЗАИМОЗАМЯ̀НА, мн. взаимозамѐни, ж. Книж. Взаимна замяна.

Списък на думите по буква