ВЗАИМОИЗГО̀ДЕН

ВЗАИМОИЗГО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. Книж. Който носи или представлява взаимна изгода; взаимноизгоден. Взаимоизгодна търговия. Взаимоизгодни отношения между народите.

Списък на думите по буква