ВЗАИМОИНДУКТЍВЕН

ВЗАИМОИНДУКТЍВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Физ. Който се отнася до взаимна индукция. Взаимоиндуктивен метод.

Списък на думите по буква