ВЗАИМООБРА̀ЗНО

ВЗАИМООБРА̀ЗНО нареч. Рядко. Заемообразно. И започна търсенето на жито -.., навсякъде, където тя знаеше, че може да се почука. Брашното искаха взаимообразно. Н. Каралиева, Н, 140. И аз мисля още утре да заминеш за дезесето, да ни отпуснат семе за посев, взаимообразно. Ст. Даскалов, СЛ, 27.

Списък на думите по буква