ВЗАИМООБУСЛОВЀНОСТ

ВЗАИМООБУСЛОВЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Взаимовръзка, взаимозависимост. Взаимообусловеност на явленията.

Списък на думите по буква