ВЗАИМОПО̀МОЩ

ВЗАИМОПО̀МОЩ, -щта̀, мн. -и, ж. Книж. Помощ, която си оказват взаимно, един на друг лица, организации, държави и под. По този начин върху принципа на балканската взаимопомощ и солидарност Каравелов изнася косвено идеята за дунавска федерация. Ив. Унджиев, ВЛ, 156. — В раздела "нравствени ценности" всички пътници пишат:.., взаимопомощ и състрадание. Й. Попов, ИЖП, 54. Така например особено характерни за българския народ са сърдечността, дружелюбието, взаимопомощта и най-вече гостоприемството. Мор. пр VIII кл, 14.

Списък на думите по буква