ВЗАИМОПРИТЕГА̀ТЕЛНИ

ВЗАИМОПРИТЕГА̀ТЕЛНИ само мн., прил. Книж. Които взаимно, един друг се притеглят. Взаимопритегателни сили.

Списък на думите по буква