ВЗАИМОСВЪ̀РЗАНИ

ВЗАИМОСВЪ̀РЗАНИ само мн., прил. Книж. Които са свързани един с друг, помежду си, взаимно. Изпаряването на вода в атмосферата и образуването на облаците са две взаимосвързани явления.

Списък на думите по буква