ВЗАИМОСВЪ̀РЗАНОСТ

ВЗАИМОСВЪ̀РЗАНОСТ, -тта̀, мн. няма, ср. Книж. Качество на взаимосвързани. Убедително, вълнуващо и органично се преплитат националната гордост с историческата взаимосвързаност на мечти и съдби у двата.. народа. Ив. Спасов, БС, 10.

Списък на думите по буква