ВЗАИМОСПОМАГА̀ТЕЛЕН

ВЗАИМОСПОМАГА̀ТЕЛЕН, -лна, ‑лно, мн. -лни, прил. Книж. Обикн. мн. Които се подпомагат помежду си; взаимноспомагателни.

Взаимоспомагателна каса. Доброволна организация, имаща за цел да оказва парична помощ на своите членове със средства, набирани предимно от вноски на членовете ѝ. Оставаше ми да намеря парите. Мъжът ми е учител по физкултура в техникума. От тяхната взаимоспомагателна каса взехме петстотин лева. Н. Антонова, Н, 59.

Списък на думите по буква