ВЗАИМОУНИЩОЖЀНИЕ

ВЗАИМОУНИЩОЖЀНИЕ, мн. -ия, ср. Книж. Взаимно унищожение. Колкото повече хората опознават действието на ядрената енергия върху живия организъм, толкова повече ще нарастват и силите на мира, които няма да позволят тя да бъде употребена за взаимоунищожение. Вл. Андреев, АЕ, 62.

Списък на думите по буква