ВЗАИМОУЧЍТЕЛСКИ

ВЗАИМОУЧЍТЕЛСКИ, -а, -о, мн. -и. Книж. Прил. от взаимоучител.

— Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква