ВЗАЍМСТВУВАНЕ

ВЗАЍМСТВУВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Заимствуване, заимстване, взаимстване. "Глухотата направи моята биография не много интересна — пише по-късно Циолковски, — понеже тя ме лиши от общуване с хората, от наблюдения и взаимствуване". Матем., 1965, кн. 1, 1.

Списък на думите по буква