ВЗБУНЯ̀ВАНЕ

ВЗБУНЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от взбунявам се.

Списък на думите по буква