ВЗВЕРЯ̀

ВЗВЕРЯ̀. Вж. взверявам.

Списък на думите по буква