ВЗВЕРЯ̀ВАНЕ

ВЗВЕРЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от взверявам и от взверявам се.

Списък на думите по буква