ВЗВОД

ВЗВОД, взво̀дът, взво̀да, мн. взво̀дове, м. 1. Воен. Войскова единица, която е съставна част на рота, батарея и др. По-късно цялата тълпа войници се строи на взводове и потегли през Витоша за София. К. Петканов, МЗК, 269. По същото време Бойко бил назначен за подофицер на тежкокартечен взвод, а другите за командири на отделения. Сл. Трънски, Н, 481. Майорът се обърна и изкомандува на един взвод войници да застанат по дължината на оградата с пушки в ръце. В. Геновска, СГ, 275. Взводът зае още един ред къщи и продължи да се промъква напред. В ляво и дясно другите взводове на ротата бяха също влезли в селото и сега фланговете пламтяха. П. Вежинов, ВР, 7. Един гвардейски взвод с барабан, тромпети и със стегната маршировка отиваше към двореца да смени караула. Д. Димов, Т, 79.

2. Само членувано и обикн. ед. Разг. Войниците от тази единица. — А знаете ли вие, че аз мога ей сега да ви арестувам? — изкрещя Каулбарс. В това време,.., в двора изскочиха няколко взвода, командувани от българи. С. Радев, ССБ I, 399. В неделя цял ден взводът се весели. △ Взводът възнегодува.

— Рус. взвод.

Списък на думите по буква