ВЗГЛЯД

ВЗГЛЯД, взгля̀дът, взгля̀да, мн. взгля̀дове, м. Остар. Книж. 1. Възглед. — Това значи, господин Груев, да имаш мироглед,.. Да имаш здрави убеждения и взглядове. Д. Талев, ГЧ, 266. Може би възхищението на представителите към сяко нещо, което имаше за цел да спомогне на святото дело, подействува на Соколовите взглядове. З. Стоянов, ЗБВ I, 422-423. Удивляваше ме с правдивите взглядове, които изказваше по всичките предмети, за които ставаше дума в дългите ни разговори. К. Величков, Н, 1884, кн. 7, 563.

2. Вид, изглед на нещо. Това село по веселото си местоположение, по пъстрия си взгляд привлича множество любопитни хора. Лет., 1869, 129.

— Рус. взгляд.

Списък на думите по буква