ВЗЕ

ВЗЕ. Диал. Съкр. инф. от вземам. Не мога взе пари назаем.

Списък на думите по буква