ВЗЀМА

ВЗЀМА. Вж. вземам и взимам.

Списък на думите по буква