ВЗЍЖДАНЕ

ВЗЍЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от взиждам и от взиждам се. По-горе аз вече отбелязах общата идея на нашите народни песни за взиждане живи хора в основи на сгради. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 177.

Списък на думите по буква