ВЗРИВА̀ТЕЛЕН

ВЗРИВА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който е предназначен да взривява. Взривателен механизъм.

Списък на думите по буква