ВЗРЍВНО

ВЗРЍВНО нареч. Извънредно много по отношение на количество, сила или бързина. Застанала на самия ръб [на рова], тя присви колене.. Сетне изнесе ръце назад и се изхвърли взривно. Страшна бях на трупешката! А. Мандаджиев, Съвр., 1980, кн. 1, 23. Догаря моят ден благословен / и казват, / няма пак да се повтори / .. Прелита прилеп / .. / И се увеличават взривно хората — / без шум... Л. Левчев, От, 27.

Списък на думите по буква