ВЗРИВОБЕЗОПА̀СЕН

ВЗРИВОБЕЗОПА̀СЕН, -сна, -сно, мн. ‑сни, прил. Книж. Който не създава опасност от взрив (в 1 знач.), от взривяване. До преди една година у нас се внасяха взривобезопасни апаратури, които се използуват в мините за предпазване от избухване на газа гризу. ВН, 1959, бр. 2526, 1. Взривобезопасни двигатели. Взривобезопасни машини.

Списък на думите по буква