ВЗРИВОБЕЗОПА̀СНО

ВЗРИВОБЕЗОПА̀СНО. Книж. Нареч. от взривобезопасен. Сега в механизирането на добивните процеси се използуват почти изключително минни машини, задвижвани с електрическа енергия. Те са конструирани взривобезопасно за работа в гризуносни въглищни пластове. Х. Попйорданов и др., ПН, 52.

Списък на думите по буква