ВЗРИВОБЕЗОПА̀СНОСТ

ВЗРИВОБЕЗОПА̀СНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отсъствие на опасност от взривяване. След проветряването е необходимо с помощта на газоанализатор да се убедим във взривобезопасността на пещната атмосфера. К. Дойчев, МП, 1078.

Списък на думите по буква