ВИ

ВИ. 1. Вж. вие.

2. Притеж. местоим. Крат. за трите рода и мн. Вашият, вашата, вашето, вашите. — Дали не е тоз човек разбойник, който се е катерил на стряхата ви, бай Марко? Ив. Вазов, Съч. ХХII, 34. Вие, каже, сте инат, че и кучетата ви са като вас. Й. Йовков, Разк. I, 125. Ах, летете, ескадрони! В устрема ви милиони / погледи са приковани със надежда и любов. Хр. Смирненски, Съч. I, 75.

Списък на думите по буква