ВИБРА̀ТОР

ВИБРА̀ТОР м. Техн. Устройство за получаване на механични трептения, използвано самостоятелно или като част на вибрационни машини. Много занаяти научи бай Слави — лопатата, кирката, барамината, миньорския пистолет, вибратора. Т. Монов, СЧ, 101.

— От лат. vibro през нем. Vibrator.

Списък на думите по буква