ВИБРА̀ТОРЕН

ВИБРА̀ТОРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Техн. 1. Който се отнася до вибратор.

2. Който вибрира или предизвиква вибриране. Вибраторни вълни. Вибраторни машини.

Списък на думите по буква