ВИБРИО̀Н

ВИБРИО̀Н м. Микробиол. Бактерия с форма на спирално извита подвижна пръчица, живееща във водата, почвата и в житните организми, някои от видовете на която предизвикват заболявания у човека, рибите и насекомите. Холерен вибрион.

— Фр. vibrion.

Списък на думите по буква