ВИБРО

ВИБРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан с трептене, има отношение към трептене, вибриране, напр. вибробетон, вибробетонен, виброелемент, виброграма, виброизолатор, виброизмерителен, виброконструкция и др.

— Лат. vibro 'трептя'.

Списък на думите по буква