ВИБРОГРА̀Ф

ВИБРОГРА̀Ф м. Физ. Уред за автоматично записване на трептенията на телата.

Списък на думите по буква