ВИБРОЕЛЕМЀНТ

ВИБРОЕЛЕМЀНТ м. Строит. Съставна част на строителна конструкция, изработена от вибробетон.

Списък на думите по буква