ВИБРО̀ЗА

ВИБРО̀ЗА ж. Мед. Инфекциозна болест на рогат добитък, овце и др., която се поражда от спираловидни микроби и предизвиква безплодие или аборти.

— От лат. vibriosis.

Списък на думите по буква