ВИБРОИЗОЛА̀ТОР

ВИБРОИЗОЛА̀ТОР м. Техн. Елемент, който се използва за предпазване на машини, съоръжения, прибори и хора от вредното въздействие на вибрацията.

Списък на думите по буква