ВИБРОКОНСТРУ̀КЦИЯ

ВИБРОКОНСТРУ̀КЦИЯ ж. Строит. Строителна конструкция от вибробетон. За монтажа на виброконструкциите организацията разполагаше само с един 5-тонен автокран. РД, 1959, бр. 300, 5.

Списък на думите по буква