ВИБРОПОЛИГО̀Н

ВИБРОПОЛИГО̀Н м. Строит. 1. Площ, открита площадка, определена за производство на сглобяеми стоманобетонни елементи и конструкции за нуждите на строителството и транспорта.

2. Предприятие за производство на бетонни изделия.

Списък на думите по буква