ВИБРОПРЕОБРАЗУВА̀ТЕЛ

ВИБРОПРЕОБРАЗУВА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. Физ. Електрически апарат, който преобразува постоянен ток с определено напрежение в постоянен или променлив ток с друго напрежение чрез вибратор.

Списък на думите по буква