ВИБРОПРЀСА

ВИБРОПРЀСА ж. Строит. Вибрационна машина за изработване на бетонни изделия чрез вибрация и пресоване.

Списък на думите по буква