ВИВА̀РИУМ

ВИВА̀РИУМ м. Зоол. Помещение за отглеждане на диви животни в условия, близки до естествените.

— Лат. vivarium.

Списък на думите по буква