ВИВИСЀКЦИЯ

ВИВИСЀКЦИЯ ж. Мед. Извършване на операция върху жив организъм (животно) с научна цел.

— От лат. vivus 'жив' + sectio 'разсичане'.

Списък на думите по буква