ВИГВА̀М

ВИГВА̀М м. Жилище на индианците в Северна Америка, изградено от забити в кръг дървени прътове със събрани горни краища, които са покрити с кожи, рогозки, клони и др.

— Англ. wigwam.

Списък на думите по буква