ВИГО̀ДЕН

ВИГО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Остар. Книж. Изгоден. А ако ти, наместо вигодна и бърза кариера, пожелаеш да съхраниш своето собствено уважение, своята отличителна лична независимост и чувствата на своето човеческо достойнство, то трябва по-напред от сичко да приготовиш в школата онова, щото ще да ти бъде пособие през живота. Знан., 1875, бр. 14, 219-220.

— От рус. выгодный.

Списък на думите по буква